αντιμιλιταριστικό καφενείο στην ανατόπια από το ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΝΤΙΜΙΛΙΤΕΡ…

dikh-ton-2-antifa-2016-18-mayr

…την πέμπτη 19 μάη και κάθε πρώτη πέμπτη του μήνα μετά τις 20.00.

σε μορφή pdf εδώ