αντιμιλιταριστικό καφενείο στην ανατόπια από το ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΝΤΙΜΙΛΙΤΕΡ…

caf-antim-page-001

…την πέμπτη 19 μάη και κάθε πρώτη πέμπτη του μήνα μετά τις 20.00.

σε μορφή pdf εδώ